Historie

Trefpunt is opgericht in maart 1968, toen onder de naam SVK, en vanaf
17-03-1978 onder de naam “TTV Trefpunt” doorgegaan. De vereniging heeft zich ten doel gesteld op een plezierige wijze in competitieverband of recreatief de tafeltennissport te beoefenen. Bewust is hier het woordje plezierig gebruikt.

Over het algemeen is de vereniging niet echt prestatiegericht maar ligt de nadruk meer op sportieve ontspanning. In het bijzonder na afloop van het spelen is er steeds een sterke behoefte geweest aan gezellig onderling contact.
Wij hopen dat jij je hierin kunt vinden en dat je aan je lidmaatschap vele sportieve en plezierige uurtjes zult beleven. Trefpunt is een tafeltennisvereniging waar zowel competitiespelers als recreanten, senioren en veteranen, mannen en vrouwen terecht kunnen. De vereniging telt ongeveer vijftig leden. Dames zijn ondervertegenwoordigd, vandaar dat zij zeker welkom zijn! 

Per 31-12-2018 is onze vereniging gestopt met de jeugd afdeling. Via deze weg willen we een ieder bedanken voor zijn/haar inzet voor de jeugd, gedurende de afgelopen jaren.

De senioren spelen op maandagavond in sporthal De Boog aan de Krimpenerbosweg 2a. Trefpunt is aangesloten bij de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). Een aantal seniorenteams neemt deel aan de competitie. U kunt altijd een kijkje komen nemen en een balletje mee slaan voordat u besluit om lid te worden. Neem een paar sportschoenen (en eventueel een batje) mee en u bent welkom. De contributie bedraagt € 37,50 per kwartaal voor senioren. De contributie voor het lidmaatschap van de NTTB is hierbij inbegrepen.

Inschrijven proeflesInschrijven